Kart for Hovden

For Hovden har vi fem forskjellige kartutsnitt:

Navn Format Målestokk Pris, inkl. mva
Hovden 1 x1 meter 1 : 50 000 2 625,-
Bykle - Hovden Nord 60 x 90 cm, stående 1 : 50 000 1 875,-
Hovden Aust og Vest 60 x 90 cm, liggende 1 : 50 000 1 875,-
Bykle - Hovden Vest 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Bykle - Hovden Aust 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Egenvalgt utsnitt / målestokk Etter avtale

Kartene leveres som høyoppløste plott på fotopapir og leveres/sendes sammenrullet. Frakt kommer i tillegg. Eventuelt kan annen levering avtales.

Vi kan også levere rammer til kartene.

Ramme, format Pris, inkl mva
1 x1 meter 1 375,-
60 x 90 cm 375,-

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med Solveig Marie Ådneram på hyttekart@karttjenester.no.

Er du klar for bestilling, fyll ut vårt bestillingsskjema.


Hovden

Ambisjonen med dette kartet er å vise det mektige og varierte høyfjellsområdet øverst i Setesdalen, der Vestlandet og Østlandet møtes sør for Hardangervidda. Kartet strekker seg fra Bykle i sør til Haukeligrend og Vassdalseggi (1658 moh) i nord. Utstrekningen i vest stanser ved østenden av Suldalsvatnet, der Roalkvam, Bleskestad og Kvanndalen er naturlige referanser. Kartet omfatter også store deler av Blåsjømagasinet i sør. På andre siden av Setesdal inngår Austheiene nord for Bjørnevasshytta i sin helhet, med trangskårne daler og flere topper over 1500 meter. Som en geografisk kuriositet kan det nevnes at hele fire fylker er representert i dette kartet.


Bykle-Hovden Nord

Dette kartet har et stående format, som dekker hoveddalføret og riksvei 9 fra Bykle til Haukeligrend. Her inngår populære sti- og løypenett på begge sider av dalen. Vestsida dekker terreng fra Europavei 134 i nord til Skyvassnuten i vest og deler av Bykleheiane med Urar sørover til Botsvatn. I øst inngår hele DNT-stien fra Breidvatn til Bjørnevasshytta, samt Austheienes høyeste topp, Kvannefjell på 1537 meter over havet.


Hovden Aust og Vest

Dette kartet er i landskapsformat, og har således et typisk øst-vestfokus. Hovden og Hartevatn er i sentrum, og vestover kan man følge DNT’s sti- og løypenett til både Sloaros og Bleskestadmoen. Kartets sørlige utstrekning inkluderer Urar og Berdalen på hver side av Setesdal. Austheienes massive fjellrekke kan følges over til Byrte- og Botnedalen i Telemark. Her inngår både Sæbyggjenuten og Kvannefjellet, der førstnevnte har status som Aust-Agders høyeste topp med 1507 moh.


Bykle-Hovden Vest

Dette kartet har et stående format på 60x90 cm i målestokk 1:40000. Utsnittet har fokus på fjellområdene nordvest for strekningen Bykle-Hovden. I sør inngår hele veien fra Bykle inn til Urar mens nordlig utstrekning inkluderer Sloaros og Skyvassnuten.


Bykle-Hovden Aust

Dette kartet har samme format/målestokk som Bykle-Hovden Vest, men med fokus flyttet over på Austheiene. Her inngår alle de største fjellpartiene fra Spafjell i sør til Kvannefjell i nord. I kartet kan du også følge DNT’s merkede stier sør til Bjørnevatn og øst til Byrtedalen. Dette inkluderer kjente hytter som Tjørnbrotbu, Berdalsbu og Bjørnevasshytta.