Forvaltningsløsninger

LøypeDrift

Planlegging og drift av moderne infrastruktur for friluftsliv er mangfoldig og krevende. Kart bidrar generelt til oversikt og er til god hjelp når noe skal kommuniseres til andre. LøypeDrift er spesialutviklet for formålet !

Utviklet i samarbeid med brukermiljø
LøypeDrift er et verktøy for organisasjoner med ansvar for planlegging og drift av tur- og løypenett. Løsningen er utviklet i nært samarbeid med brukermiljø og bygger på det mest moderne av tilgjengelig teknologi og kartløsninger. LøypeDrift er brukervennlig og vil kunne tas i bruk raskt og uten spesielle forkunnskaper. Enkle veiledere medfølger og inntil 4 timer opplæring inngår.

Vi legger inn eksisterende tur- og løypenett i kartet. Løsningen kan deretter brukes til å planlegge nye traseer og til å planlegge og følge opp tiltak knyttet til drift/vedlikehold, investeringer/utbedringer og merking/skilting. Registrerte tiltaksbehov kan dokumenteres, prioriteres, tildeles ansvar og følges opp mht status. Det kan også lages rapporter der tiltak vises samlet eller pr løype. Tabeller kan eksporteres til excel for videre bearbeiding.

Tilrettelagt for datainnsamling i felt uavhengig av telefondekning
LøypeDrift består av en administratorløsning for kontorbruk og en innsamlingsløsning for feltbruk. Innsamlingsløsningen kan brukes på håndholdte enheter med iOS, Android eller Windows 10. Redigering skjer i samme kart og endringer vises i begge løsninger. Løsningen er laget slik at den også fungerer i områder uten telefondekning.


Kontakt Jon Karsten Ramsrud på jk.ramsrud@karttjenester.no eller mob 47014466 for nærmere informasjon og pristilbud!