Hyttekart

Kart for hytteveggen?

Vi produserer kart av høy kvalitet for populære fjell-/hytteområder i Sørvest-Norge. Kartgrunnlaget består av Statens kartverks N50-database, Nasjonal database for tur- og friluftsruter, samt andre temadata fremstilt av oss (stier, severdigheter, kulturminner o.l.). Per dags dato har vi ferdige kart for Hovden og Sirdal. I fremtiden vil utvalget bli utvidet med nye områder.

Kart leveres som høyoppløste plott på fotopapir. To format er tilgjengelig; 1x1 meter og 60x90 cm. For førstnevnte er kun ett utsnitt tilgjengelig per område mens de andre leveres i flere forskjellige utsnitt for liggende eller stående oppheng. De fleste kartene leveres i målestokk 1:50000. Enkelte utsnitt er tilgjengelige i målestokk 1:40000. I disse er kartgrunnlaget oppskalert slik at små detaljer blir lettere å lese. Det kan også leveres kart med egenvalgte utsnitt.

Størrelsen på kartene er tilpasset vanlige rammestørrelser for de som ønsker innramming. 60x90 cm er den enkleste løsningen siden mange møbel- og interiørbutikker har faste rammer i denne størrelsen. Om ønskelig kan vi også levere rammeløsning.