Om firma

Karttjenester AS ble etablert i 2004 og har hovedkontor på Tonstad i Sirdal kommune. Vi har også medarbeidere stasjonært på avdelingskontor / hjemmekontor i Kristiansandsområdet og Sandnes. Firmaet eies av lokale interesser og gjennom tilknytningen til Fokusmiljøet er vi en del av et allsidig og utviklingsorientert kompetansemiljø med tilgjengelige ressurser innen flere fagfelt.

Medarbeidere

Jøren-Ola Ousdal

Daglig leder

tlf: 38 37 05 63 / mob: 45 86 54 10     jorenola@karttjenester.no

Jøren-Ola.jpg

Jøren-Ola er født i 1959. Han er utdannet cand.agric. / naturforvalter ved Norges Landbrukshøgskole og har tilleggsutdanning innen bl.a. GIS og økonomi / bedriftsledelse. Han har arbeidet i tilknytning til statlig program for overvåking av sur nedbør og har 10 års erfaring fra produksjon og FoU-virksomhet innen fiskeoppdrett og fôrindustri. Jøren-Ola har også erfaring fra offentlig forvaltning. Siden 1995 har han vært selvstendig næringsdrivende. Sentrale oppgaver har vært utvikling av grunneiersamarbeid, prosjektledelse - hyttefelt, vassdrags- og fiskeforvaltning, ulike typer miljøundersøkelser, tiltaksplaner, villreinforvaltning, sekretariatsarbeid og diverse prosjektarbeid. I de senere årene har reguleringarbeid utviklet seg til et sentralt arbeidsfelt.

Anne Marie Ueland

GIS- / Kartkonsulent

mob: 91 59 86 68     annemarie@karttjenester.no

Anne Marie er født i 1964. Hun har utdannelse som teknisk tegner fra Time Videregående skole og karttegner fra Stavanger tekniske fagskole. Hun har i tillegg diverse kurs i GIS og planarbeid. Hun har jobbet som tegneassistent / fullmektig og tegneassistent / oppmålingsassistent i kommunal sektor. Hun har også arbeidet med digitalisering av kommuneplaner og etablering / vedlikehold av digitalt planarkiv. Hun har utover dette også en variert arbeidslivserfaring. Anne Maries hovedoppgaver i Karttjenester er konstruksjon av reguleringsplaner / kommuneplaner, arbeid med planendringer, søknader utarbeidelse av diverse kart, mm.

Jan Audun Bjørkestøl

Kartograf / Arealplanlegger

mob: 91 72 82 45     janaudun@karttjenester.no

JAB-bilde.jpg

Jan Audun er født i 1978. Han er utdannet geograf med bachelorgrad fra NTNU og har videreutdanning i Geografiske informasjonssystemer fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har kurs som DAK-operatør og flere kurs innenfor GIS, veiprosjektering, mm. Jan Audun har variert arbeidserfaring, blant annet med bakgrunn fra mindre konsulentfirma i fagfeltet GIS / kart. I Karttjenester er Jan Audun fagansvarlig på feltene kartografi /kartdesign og "kart til trykk". Han jobber ellers med planprosjekter, 3D-visualisering og veiprosjektering.

Jon Karsten Ramsrud

GIS-medarbeider

mob: 47 01 44 66     jk.ramsrud@karttjenester.no

Jon Karsten er født i 1977. Han er utdannet biolog med cand.scient. fra NTNU og et årsstudium i zoologi fra HSF. Han har flere GIS-kurs og kurs innen IHO S-57/S58. Jon Karsten har siden 2008 arbeidet med GIS, hovedsakelig som konsulent, utleid til både private bedrifter, statlige etater og militære. Han har mest erfaring fra olje og gass, med dataforvaltning, analyser og kartproduksjon som oppgaver. I karttjenester arbeider Jon Karsten hovedsakelig med prosjekt basert på ESRIs web-GIS.