Har du kompetanse som er interessant for oss?

Vi har et mål om å videreutvikle firmaet og bli noen flere.  Har du kompetanse innenfor de fagfelt vi jobber med, eventuelt tilgrensende områder, kan det være interessant for oss å vurdere deg som medarbeider.

Vi ønsker primært personer med erfaring, men nyutdannede kan også være aktuelle. Foruten kompetanse og personlige egenskaper, er en viktig faktor ved vurdering at søker har en langsiktig tidshorisont for et eventuelt ansettelsesforhold.

Passer dette er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for en samtale.

Kontakt daglig leder Jøren-Ola Ousdal på tlf. 38 37 05 63, mob. 45 86 54 10 eller på jorenola@karttjenester.no