Nedenfor er link til kunngjøringsinformasjon for utvalgte planprosjekter

-PLANVARSEL - Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Sandklatten (planid 2019009), Berli/Sinnes, Sirdal kommune. Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 4.10.2019 til Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til janaudun@karttjenester.no.

- Melding om oppstart av planarbeid for Tverrli Vest, del av gnr/bnr 3/4, Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019005). Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 30.09.2019

- Melding om oppstart av planarbeid for Tverrli Øst, del av gnr/bnr 3/4, Fidjeland – Sirdal kommune (PlanID 2019006). Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 30.09.2019

- Melding om oppstart av planarbeid for Jagoskvæven, Fidjeland, del av gnr/bnr 3/1, m.fl. Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019011). Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 15.08.2019

- Melding om oppstart av planarbeid for Surtekvæv, Fidjeland, del av gnr/bnr 3/1, Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019010). Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 10.07.2019

- Melding om oppstart av planarbeid for Heimre Kvednhusbakken, del av gnr/bnr 9/7, Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2019004). Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 10.06.2019

- Varsel om endring av reguleringsplan for Starekvæven Hyttefelt, del av gnr/bnr 9/23, Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2007011), herunder oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Svarfrist er satt til 19.05.2019.

- Melding om endring av reguleringsplan for Brende Myrane hyttefelt, øst for Tjørhom – Sirdal kommune (PlanID 2005004). Svarfrist er satt til 29.03.2019.

 - Melding om oppstart av planarbeid for Furåsen, del av gnr/bnr 10/4 og 10/28, Tjørhom – Sirdal kommune, (PlanID 2019001). Frist for merknader og innspill er 20.02.2019

- Melding om oppstart av planarbeid for Bakken Gård, del av gnr/bnr 9/1 m.fl., Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2018004). Frist for innspill / kommentarer 23.01.2019

-Varsel om oppstart av detaljregulering: Ertsmyran næringsområde (planid 2018002), Sirdal kommune. Frist for innspill / kommentarer 26.11.2018.

- Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Dannevikveien 32 (planid 201806); gnr/bnr 203/1046, Flekkefjord kommune. Frist for innspill / kommentarer 25.09.2018.

- Solheim (planid 2018001); gnr/bnr 8/35, Sirdal kommune. Frist for innspill / kommentarer 12.09.2018

Nordheimstunet og Haugheim (planID 20180003), Edland i Vinje kommune. Frist for innspill / kommentarer 30.06.2018.

Endring av detaljregulering for Hoppmannsknuten (planid 2010004, vedtatt 12.3.2015); Sinnes, Sirdal kommune. Frist for innspill / kommentarer 03.03.2018.

- Rubetødnan 9/1 (planID 2017006), del av gnr./bnr. 9/1 m.fl., Sinnes, Sirdal kommune. Frist for innspill / kommentarer 18.02.2018.

- Dannevika Nord I og II (planid 200507/200810), gnr/bnr 203/1819 m.fl., Flekkefjord kommune. Frist for innspill / kommentarer 15.01.2018.