Friluftskart, infotavler mm.

Eksempler på tjenester og illustrasjoner fra utvalgte prosjekter

 

Friluftskart / turkart - Vi har god kartografisk kompetanse og lang erfaring i å utarbeide ulike typer friluftskart / turkart. Ofte gjøres dette i samarbeid med lokal redaksjonsgruppe. Er det et større prosjekt tilsier erfaring at det ofte kan være fornuftig å starte en slik prosess med et forprosjekt som avklarer behov / ønsker og rammer for det videre prosjektet.

Løypekart - Gode kart over løypenettet er viktig for alle skidestinasjoner / større utfartsområder. Vi utarbeider slike kart for ulike formål og medier.

Kart til infotavler - Vi utarbeider og tilrettelegger kart og annen informasjon til bruk på infotavler. Vår rolle er normalt jobben med selve kartet, men vi kan også bidra med en samlet leveranse som også inkluderer tavleløsning om dette er ønskelig.

Kart til brosjyrer, bøker mm. - Vi leverer kart / kartillustrasjoner til bruk i brosjyrer, bøker mm. Her vil formål og format bestemme løsning.

Fiskekart - Fiskekart er et ofte etterspurt spesialkart og utarbeides etter nærmere avtale / spesifikasjoner.

Andre kart / tema etter avtale - Vi leverer ellers kart til mange ulike formål etter nærmere behov / avtale. Eksempler på dette kan være eiendomskart, grendekart, sykkelkart mm.

Turkart / Friluftskart

Turkart / Friluftskart

 
Kart til infotavle

Kart til infotavle

Kart til infotavle - Skiløyper

Kart til infotavle - Skiløyper

Infokart Sandvand

Infokart Sandvand