Hyttekart - bestillingsskjema


Navn Format Målestokk Pris, inkl. mva
Sirdal Nord 1 x1 meter 1 : 50 000 2 625,-
Øvre Sirdal 60 x 90 cm, stående 1 : 50 000 1 875,-
Øvre Sirdal Aust og Vest 60 x 90 cm, liggende 1 : 50 000 1 875,-
Øvre Sirdal - Aust 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Øvre Sirdal - Vest 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Egenvalgt utsnitt / målestokk Etter avtale
Navn Format Målestokk Pris, inkl. mva
Hovden 1 x1 meter 1 : 50 000 2 625,-
Bykle - Hovden Nord 60 x 90 cm, stående 1 : 50 000 1 875,-
Hovden Aust og Vest 60 x 90 cm, liggende 1 : 50 000 1 875,-
Bykle - Hovden Vest 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Bykle - Hovden Aust 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Egenvalgt utsnitt / målestokk Etter avtale
Ramme, format Pris, inkl mva
1 x1 meter 1 375,-
60 x 90 cm 375,-