Kart for hytteveggen?

Karttjenester produserer to hovedtyper kart, Hyttekart Premium og Hyttekart Standard.

Hyttekart Premium inneholder data fra flere kilder inkludert data fremstilt av Karttjenester. Hyttekart Premium leveres med bestemt utstrekning og størrelse. (Spesialbestillinger med egen valgt utstrekning og størrelse er mulig.)

Hyttekart Standard inneholder data fra Statens kartverks N50-database og leveres med egen valgt utstrekning, størrelse og materiale.

Les mer om kartene under eller gå rett til galleri og bestilling her.

Hyttekart Premium

  • Dekker populære fjell-/hytteområder i Sørvest-Norge. Per dags dato har vi ferdige kart for Hovden og Sirdal. I fremtiden vil utvalget bli utvidet med nye områder.

  • Kartgrunnlaget består av Statens kartverks N50-database, Nasjonal database for tur- og friluftsruter, samt andre temadata fremstilt av oss (stier, severdigheter, kulturminner o.l.).

Hyttekart Premium leveres som høyoppløste plott på fotopapir. To format er tilgjengelig; 1x1 meter og 60x90 cm. For førstnevnte er kun ett utsnitt tilgjengelig per område mens de andre leveres i flere forskjellige utsnitt for liggende eller stående oppheng. De fleste kartene leveres i målestokk 1:50000. Enkelte utsnitt er tilgjengelige i målestokk 1:40000. I disse er kartgrunnlaget oppskalert slik at små detaljer blir lettere å lese. Det kan også leveres kart med egen valgte utsnitt.

Størrelsen på kartene er tilpasset vanlige rammestørrelser for de som ønsker innramming. 60x90 cm er den enkleste løsningen siden mange møbel- og interiørbutikker har faste rammer i denne størrelsen. Om ønskelig kan vi også levere rammeløsning.

 Hyttekart Standard

  • Du velger selv utsnitt og størrelse.

  • Kartgrunnlaget består av Statens kartverks N50-database.

Hyttekart Standard produseres i samråd med kunden, utstrekning, størrelse og materiale avklares før kartet produseres. Akrylplater og aluminium er blant alternativene til tradisjonelt fotopapir.