Plan og utbygging - Privat

Eksempler på tjenester og illustrasjoner fra utvalgte prosjekter

 

Reguleringsplaner - Vi utarbeider reguleringsplaner og gjennomfører planprosesser etter plan- og bygningsloven (PBL).

Søknadsprosesser etter PBL (planendringer, dispensasjoner mm.) - Vi bistår med søknader om endringer av planer, dispensasjonssøknader mm.

Bistand til utarbeidelse av innspill til kommuneplanprosesser - Krav til innhold og dokumentasjon for innspill til kommuneplanprosesser (arealdel) er økende. Vi har god erfaring med å bistå private forslagstillere med slike innspill.

Konsekvensutredninger - Vi bidrar til gjennomføring av konsekvensutredninger for planer etter PBL i hht. gjeldende forskrift.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) - Vi gjennomfører ROS-analyser i tilknytning til eget planarbeid og kan også levere dette som en separat tjeneste.

Plankart / sosi - Vi bistår gjerne som underleverandør i planarbeid med konstruksjon av plankart, sosi-koding / sosi-kontroll mm.

Koding og leveranse av VA-data - Vi tar imot innmålingsdata, kvalitetsikrer og koder dette før leveranse til aktuell kommune i sosi-format.

Utarbeidelse av terrengmodeller - Vi utarbeider terrengmodeller basert på ulike datagrunnlag og for ulike formål.

3D-Visualisering - Vi utarbeider visualiseringer som grunnlag for ulike vurderinger underveis i planprosess (terrenginngrep, silhuett mm) og for ulike presentasjonsformål (bygg/ byggsituasjoner, utbyggingsplaner / -områder fra ulike perspektiv mm).

Veiprosjektering - Vi bistår med prosjektering av private veier i tilknytning til planarbeid og kan også levere dette som en separat tjeneste.

Situasjonsplaner - Vi utarbeider situasjonsplaner til bruk i byggesøknader mm.

Annet etter avtale - Vi har lang og allsidig erfaring og mottar gjerne henvendelser / utfordringer om andre oppgaver utover det som er angitt ovenfor.

 

Reguleringsplan for Hoppmannsknuten hyttefelt, Sirdal kommune

Reguleringsplan for Hoppmannsknuten hyttefelt, Sirdal kommune

Reguleringsplan for Holmen Camping, Sirdal kommune

Reguleringsplan for Holmen Camping, Sirdal kommune

Reguleringsplan for Stampen, Flekkefjord kommune

Reguleringsplan for Stampen, Flekkefjord kommune

Reguleringsplan for Svartevatn Sør Næringsområde, Sirdal kommune

Reguleringsplan for Svartevatn Sør Næringsområde, Sirdal kommune

3D-visualisering av veiprosjekt ved Gravasstølen i Sirdal

3D-visualisering av veiprosjekt ved Gravasstølen i Sirdal

3D-visualisering av planlagt hyttefelt på Svartevassåsen i Sirdal

3D-visualisering av planlagt hyttefelt på Svartevassåsen i Sirdal