Kart for Sirdal

For Øvre Sirdal har vi fem forskjellige kartutsnitt:

Navn Format Målestokk Pris, inkl. mva
Sirdal Nord 1 x1 meter 1 : 50 000 2 625,-
Øvre Sirdal 60 x 90 cm, stående 1 : 50 000 1 875,-
Øvre Sirdal Aust og Vest 60 x 90 cm, liggende 1 : 50 000 1 875,-
Øvre Sirdal - Aust 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Øvre Sirdal - Vest 60 x 90 cm, stående 1 : 40 000 1 875,-
Egenvalgt utsnitt / målestokk Etter avtale

Kartene leveres som høyoppløste plott på fotopapir og leveres/sendes sammenrullet. Frakt kommer i tillegg. Eventuelt kan annen levering avtales.

Vi kan også levere rammer til kartene.

Ramme, format Pris, inkl mva
1 x1 meter 1 375,-
60 x 90 cm 375,-

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med Solveig Marie Ådneram på hyttekart@karttjenester.no.

Er du klar for bestilling, fyll ut vårt bestillingsskjema.


Sirdal Nord

Vårt største kart på 1x1 meter omfatter Sirdal sør til mellom Lunde og Lindeland, med Urdalsknuten og store deler av Svartevatn-magasinet i nord. I vest dekker kartet Frafjordheiene inkl. Blåfjellenden og Kjerag. I østlig retning går kartet til Gaukhei og med Ljosland som en sørøstlig avgrensing.


Øvre Sirdal

Dette kartet har et stående format på 60x90 cm, som dekker nordlig del av Sirdal med fokus på hoveddalføret og de nære fjellområder. I nord omfatter kartet del av Svartevatn mens hele Kvifjorden er med i sør. I vest og øst inngår Lysebotn og Øyarvatn.


Øvre Sirdal Aust og Vest

Dette kartet har et liggende format på 60x90 cm, med fokus på områdene sør for Brokke-Suleskarveien. Store deler av Frafjordheiene er med i vest mens fjellområdene øst for Kvina (inkl Monsvassdraget) er med i øst.


Øvre Sirdal - Aust

Dette kartet har et stående format på 60x90 cm i målestokk 1:40000. Utsnittet har fokus på fjell-/turområder øst for Sirdal mellom Lunde og Duge/Svartevassdammen.


Øvre Sirdal - Vest

Dette kartet har et stående format på 60x90 cm i målestokk 1:40000. Utsnittet dekker fjellområdene vest for Sirdal mellom Lunde og Duge/Svartevassdammen.